GENOM FÖRÄNDRING NÅR DU
FRIHET OCH FRAMGÅNG I DITT LIV!

KURSER & UTBILDNINGAR

Kurser

– Du är nyckeln till framgången i ditt företag – helgkurs
Under en transformerande helg möter du företagaren i dig på ett annat sätt än tidigare.
Denna gång är det fokus på dig som företagare och inte på bokföring, marknadsföring och sälj.

– Är Du redo att möta Din själs kraft & visdom? – helgkurs
Tidigare Liv-kurs

– Kristallernas underbara värld – helgkurs
Kristallkurs-kurs

Utbildning

– Regressions-utbildning 1 år (Regression & Healing)

– Vill Du öka Din livskvalitet och utveckla Dig själv på ett medvetet plan?

Genom dina insikter och förståelse som du får tillgång till så kan du efter avslutad utbildning arbeta som regressions & healerterapeut.

WEBBUTBILDNING
– Regressions-utbildning 1 år (Regression & Healing)

KONTAKTA OSS

Besöksadress: Brunnsgränd 7, Östersund 
Mejl: kikkie@ablpu.se
Tele: 070-225 74 50

15 + 12 =